O nás


Občianske združenie ZAS - Združenie akordeonistov Slovenska vzniklo na základe iniciatívy pedagógov akordeónovej hry za účelom zlepšenia situácie akordeónového školstva na Slovensku. Účasť v združení je dobrovoľná a kedykoľvek je z neho možné vystúpiť. Členom združenia sa môže stať každý záujemca, ktorý vyplní prihlášku a uhradí členský poplatok.

Hlavné ciele združenia:

 • kooperácia akordeonistov z rôznych oblastí pôsobenia
 • organizovanie aktivít v súvislosti so zvyšovaním kvality akordeónového školstva v rámci celého Slovenska (semináre, workshopy, prednášky)
 • realizácia výmenných koncertov ( v rámci zuš, konzervatórií a vysokých škôl)
 • výmena informácií, podpora pri riešení problémov legislatívneho, pedagogického a odborného charakteru
 • spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov týkajúcich sa vzdelávania a metodiky hry na akordeóne a s tým súvisiaca edičná činnosť nákup, zapožičiavanie a distribúcia notového a metodického materiálu
 • iniciovanie vzniku nových skladieb a inštruktívnej literatúry pre akordeón
 • pomoc a sprostredkovanie kúpy nových hudobných nástrojov
 • zľavy pre členov združenia na notové materiály, hudobné nástroje, festivaly, súťaže, koncerty a metodické stretnutia organizované v spolupráci so združením ZAS - Združenie akordeonistov Slovenska
 • znovuobnovenie členstva v medzinárodnej asociácii C. I. A. (Confédération Internationale des Accordéonistes), s globálnou pôsobnosťou ktorá organizuje prestížne akordeonistické podujatia a súťaže v členských krajinách združenia.
 • voľba komisií a realizácia výberových kôl pre súťaže v pôsobnosti medzinárodnej federácie C. I. A.
 • zaradenie do zoznamu prijímateľov 2% dane (od roku 2017)
 • spravovanie portálu www.akordeonisti.sk s cieľom zjednotenia a zjednodušenia prístupu k informáciám vyplývajúcich z činnosti združenia