ZAS - už aj na facebooku

28.02.2013

Milí naši priaznivci,
pomôžte nám prosím rozšíriť rady našich sympatizantov na facebooku. Pozvite na našu stránku ZAS - ZDRUŽENIE AKORDEONISTOV SLOVENSKA všetkých ktorí majú radi akordeón...

Vďaka tejto facebookovskej komunite bude možné v budúcnosti šíriť množstvo pre vás potrebných informácii. (kurzy, koncerty, súťaže, nové vzdelávacie materiály atď.)