XX. výročie orchestra Akordeonika

08.05.2018

Pozývame všetkých priaznivcov skvelej akordeónovej hudby na koncert zorganizovaný pri príležitosti 20. výročia založenia akordeónoveho orchestra Akordeonika.

Koncert sa uskutoční

20.mája 2018 o 16:00 v KC Bojnice.