Úsmevy akordeónu 2

25.03.2024

Milí akordeonisti, napísal som druhý album skladbičiek pre sólo akordeón s názvom Úsmevy akordeónu 2. Je to 20+1 skladbičiek pre starších žiakov 1. stupňa hry na akordeón. Niektoré z nich sú napísané vo variačnej forme, teda žiak si môže vybrať, ktorú verziu chce hrať.

Tieto skladbičky môžu hrať bežní žiaci, ale aj žiaci, ktorí sa chcú zúčastniť akordeónovej súťaže.

Cena je 10 €

moja mailová adresa: otomello123@gmail.com 

Oto Mello