Stretnutie učiteľov akordeónovej hry

04.11.2016

Milí kolegovia akordeonisti,

Združenie akordeonistov Slovenska a VŠMU Bratislava v spolupráci s Medzinárodnou akordeónovou súťažou v Poprade Vás pozýva na ďalšie stretnutie učiteľov akordeónovej hry, ktoré sa tentokrát uskutoční v Poprade dňa 16.11. 2016 v poobedňajších hodinách (pravdepodobný začiatok bude o 13.00, koniec o cca 18.00. Potom bude večera a slávnostné otvorenie súťaže spojené s koncertom, kde sa predstavia talentovaní a úspešní žiaci slovenských ZUŠ).

Keďže na súťaži budú v porote aj hostia zo zahraničia, program stretnutia budú tentokrát tvoriť prednášky vedené renomovanými zahraničnými pedagógmi. Oslovili sme prof. Ignaczewskeho z Vysokej školy v Lodži a prof. Sviackevičiusa z Vysokej školy vo Vilniuse, aby sa zhostili prednášok. Presné témy prednášok ešte nevieme, ale pravdepodobne budú prednášať o literatúre a metodike v Poľsku a v Litve, čo bude iste nesmierne zaujímavé.

Zároveň Vás druhý deň pozývame na koncert fenomenálneho akordeonistu Miku Väyrynena z Fínska, ktorý sa uskutoční dňa 17.11 vo večerných hodinách po prvom súťažnom dni. Pripravuje pre Poprad špeciálny program, ktorý uvedie po prvýkrát vo svojej kariére. Prof. Mika Väyrynen navštívi v jarných mesiacoch (apríl 2017) aj bratislavskú VŠMU, kde bude viesť akordeónové majstrovské kurzy určené študentom vysokých škôl a konzervatórií.

V prípade, že prejavíte záujem zúčastniť sa na týchto podujatiach, prosíme potvrďte svoju účasť a prípadne aj účasť vašich žiakov, alebo ďalších pozorovateľov na emailovej adrese akordeonisti@gmail.com najneskôr do nedele 13 novembra 2016. Vstupné na koncerty je dobrovoľné a na prednášky v rámci stretnutia v stredu je vstupné 10 eur, keďže stretnutie organizuje a finančne zabezpečuje Združenie akordeonistov Slovenska.

So srdečným pozdravom a do skorého videnia v Poprade

Boris Lenko

Evs Blaškovičová

Michal Matejčík

Milan Osadský