Skladby pre akordeón – tvorba pre deti

29.09.2017

Milí priatelia akordeonisti, žiaci i učitelia, predstavujem vám nahrávku väčšieho množstva literatúry najmä pre deti od slovenských skladateľov.

Idea, aby vznikol tento súbor skladieb vznikla približne pred rokom a som veľmi rád, že sa mi to podarilo zrealizovať. Zásluhu na vzniku nahrávky má Fond na podporu umenia, ktorý na projekt poskytol grant.

Na počiatku nahrávky bolo zozbieranie materiálu, v ktorom mi pomohli najmä M. Budzáková, M. Vaňugová a I. Košnár, ktorí mi poskytli veľkú časť materiálov. Po dlhodobom triedení a zoraďovaní som začal materiál študovať a postupne nahrávať. Zatiaľ dokončená nahrávka obsahuje asi 170 minút hudby slovenských autorov (Dibák, Hochel, Bagin, Eperješi, Valenta, Gašparík, Podprocký, Pospíšil, Várady, Harvan, Felix, Stračina, Móry, Holička, Lieskovský, Castiglione, Bodnár, Dubovský, Tandler, Mello, Letňan, Novák). Notový materiál pochádza najmä z Hudobného fondu a Opusu a z Pantonu a vydavateľstva Allegro.

V nahrávke sú niektoré samostatné skladby (Bodnár: Take it, Lieskovský, Dibák, Hochel, Felix, Mello 2 skladby, Letňan, Novák: 3 skladby, Valenta: Variácie na starú pieseň, Podprocký: Suita choreica).

Niektoré zbierky skladieb sú kompletné (Hochel, Bagin, Valenta, Gašparík, Pospíšil, Várady, Harvan, Móry, Holička, Dubovský, Tandler).

Niektoré sú zatiaľ neúplné (Podprocký: Malá suita, Eperješi: ZVS III, Castiglione: Môj akordeón). Výnimkou je Stračina: Svet a deti, kde som nahral iba 7 častí.

Okrem toho už je nahratý Eperješi ZVS II, Demjan: Ľudové piesne Slovenska II a M. Košnár: cca 30 táng a valčíkov, ktorý bude zavesený na web v najbližšom čase.

Rozhodol som sa, že materiál dám v troch dieloch na 3 webové stránky (Realmusichouse.sk, (https://www.realmusichouse.sk, Madamusic Košice, https://www.madamusic.sk a Akordeonisti.sk, https://www.akordeonisti.sk.).

Nahrávku som realizoval a strihal sám, s konečnou zvukovou podobou mi pomohli R. Pospiš a M. Sillay z Realmusichouse.

Mojim cieľom nebolo vytvoriť akýsi ideál, alebo vzor, ako by sa skladbičky a skladby mali hrať, skôr vám ponúknuť môj pohľad na diela. Tak isto nechcem posudzovať úroveň skladieb, ani označiť, ktoré diela by sa hrať mali a ktoré nie. Isté ale je, že zoznámenie sa s nimi mi poskytlo priestor pre vytvorenie názoru a obohatilo môj obraz o slovenskej akordeónovej literatúre pre deti.

Domnievam sa, že mnohé pekné diela sa hrávajú málo, alebo vôbec a ich vypočutím ich možno spoznáte a zaradíte do repertoáru žiakov. Okrem známych a hrávaných diel (Stračina, Harvan..) ma zaujali svojou kvalitou a krásou mnohé skladby (Holička, Móry, Várady, Eperješi..), a u každého autora je možné pozorovať hlboký ponor do interpretačnej problematiky a zároveň veľa kompozičného majstrovstva.

Možno vám v zbierke chýbajú niektoré diela, viem, že súbor nie je kompletný, ale rozhodoval som sa pri výbere tak, aby poňal čo najširší možný výber našej literatúry. Nenahrával som etudy, ani skladby zo škôl, a staršej literatúry je tu málo (pri ich výbere som často nevedel, či sa jedná o originálne diela, alebo transkripcie dobových skladieb).

Mnohé diela sú napísané pre melodický manuál (BB), domnievam sa, že v čase ich vzniku bola tendencia vyhnúť sa štandardnému manuálu, ako nemodernému typu, čo sa ukázalo ako nie veľmi šťastné, keďže na ZUŠ sa dodnes používa najmä akordický manuál (SB).

Pár skladieb som nahral na oboch manuáloch, pre ukážku.

Niektoré skladby sú vhodné i pre študentov konzervatórií (Bodnár: Take it, Novák: Putování s medvídkem, Dobré ráno, Podprocký: Suita choreica, možno i Valenta: Akordeónové miniatúry či Felix: Kocúr v čižmách).

Nahrával som na mojom nástroji Scandalli Conservatorio.

Priznám sa, že realizácia tohto projektu ma stála veľa práce, ale zároveň som sa dennodenne tešil na nové skladby a poznanie hudby našich skladateľov ma nesmierne obohatilo. K tomu dodávam, že máme nesmierne veľa krásnej hudby pre akordeón a že ma to nesmierne teší. A teší ma, že mnohí akordeonisti (Eperješi, Demjan, Košnár..) sami tvoria, prípadne vytvárajú zbierky a prispievajú tak k rozvoju nášho nástroja.

Táto zbierka je otvorená. Ak poznáte a hrávate ešte iné diela slovenských skladateľov a mali by ste záujem o nahrávku, napíšte mi. Rád zbierku doplním.

Verím, že nahrávky vám urobia radosť, že si ich vypočujete a že vás inšpirujú pri vašej krásnej práci s deťmi.

Boris Lenko

https://www.realmusichousestore.com/index.php?route=product/product&path=25&product_id=106

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .