Akordeónová súťaž v Solec Kujawski

08.04.2017

Prvý ročník Medzinárodnej akordeónovej súťažev Solec Kujawski, Poľsko, 2. - 3. jún 2017

Organizátor: Základná umelecká škola Frédérica Chopina v Solec Kujawski

Riaditeľ súťaže: Wieslaw Nowak

Riaditeľ poroty: Profesor Jerzy Kaszuba

Podmienky súťaže 2017

Účastníci vystúpia v jednokolovej súťaži v nasledovných kategóriách:

Najmladšia (baby) kategória: sólisti do 8 rokov - narodení do r. 2009

 • Dĺžka programu do 3 minút
 • Kategória - sólisti do 9 rokov, narodení v r. 2008
 • Dĺžka programu do 5 minút
 • Kategória - sólisti do 11 rokov, narodení v r. 2007 a 2006
 • Dĺžka programu do 6 minút
 • Kategória - sólisti do 13 rokov, narodení v r. 2005 a 2004
 • Dĺžka programu do 10 minút
 • Kategória - sólisti do 15 rokov, narodení v r. 2003 a 2002
 • Dĺžka programu do 12 minút
 • Kategória - sólisti do 18 rokov, narodení v r. 2001, 2000 a 1999
 • Dĺžka programu do 15 minút
 • Kategória - akordeónové skupiny (od dua až po orchester) - žiaci ZUŠ
 • Dĺžka programu do 15 minút

2. V kategóriách I, II, III a IV je voľný výber skladieb, ktoré musia zahŕňať 1 skladbu od skladateľa z krajiny účastníka (môže to byť originálna skladba, umelecká úprava, alebo 1. časť cyklickej skladby.) Súťaž sa bude konať v priestoroch kinosály, Jurapark Múzeum v Solec Kujawski.

3. Účastníci musia predložiť 3 fotokópie notového záznamu svojho programu.

4. Účastníci programu budú hodnotení medzinárodnou porotou, na stupnici od 1 do 25 bodov. Rozhodnutie poroty je konečné.

5. O poradí rozhodnú organizátori na základe losovania.

6. Výhercovia dostanú diplom víťazov a cenu. Ceny budú udeľované porotou.

7. Každý účastník súťaže dostane diplom potvrdzujúci jeho účasť.

8. Prihlášku, spolu s potvrdením o zaplatení účastníckych poplatkov, je potrebné zaslať na adresu organizátora: psm@soleckujawski.pl do 15. apríla 2017.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na nasledovný účet:

Bank Spółdzielczy O/Solec Kujawski

Bankový účet: 10816400013002000666150001

SWIFT CODE: GBWCPLPP (pre zahraničné platby!)

Sólisti = PLN 100 ( 25 € )

Skupiny = PLN 150 ( 30 € )

Zahraniční účastníci môžu zaplatiť priamo u organizátora hneď pri príchode.

9. Náklady na cestu, ubytovanie a stravu si hradia účastníci, učitelia a pozorovatelia sami.