Program podujatia ASPUŠ Snina 2024

14.05.2024

Program podujatia ASPUŠ Snina 2024

Štvrtok 6. jún 2024

 • 7:00 – 9:00 Registrácia účastníkov (ZUŠ Snina)
 • 8:00 Porada porôt
 • 8:30 Slávnostné otvorenie festivalu ASPUŠ Snina 2024 - Koncertná sála ZUŠ Snina
 • 9:00 – 13:00 Súťaž v kategóriách 0., I., II., III., VIII.B, IX.A, IX.B, X.C
 • 12:30 – 14:00 Obed
 • 14:00 – 15:00 Súťaž v kategóriách 0., I., II., III., VIII.B, IX.A, IX.B, X.C
 • 13:00 – 16:00 Interpretačné majstrovské kurzy MMus. Markéta Laštovičková (CZ)
 • 15:00 – 16:00 Registrácia účastníkov (ZUŠ Snina)
 • 16:00 – 17:15 KONCERT ALEXANDER HRUSTEVICH (UA) - Koncertná sála ZUŠ Snina 
 • 17:30 Vyhlásenie výsledkov 0., I., II., III. kategórií

Piatok 7. jún 2024

 • 8:00 – 9:00 Registrácia účastníkov (ZUŠ Snina)
 • 9:00 – 13:00 Súťaž v kategóriách IV., V., VI., VIII.A, X.B
 • 12:30 – 14:00 Obed
 • 13:00 – 15:30 Súťaž v kategóriách IV., V., VI., VIII.A, X.B
 • 10:00 – 15:00 Interpretačné kurzy pre stredné a vysoké školy - Alexander Hrustevich - Kaštieľ Snina
 • 15:30 Vyhlásenie výsledkov IV., V., VI., VIII.A, VIII.B, IX.A, IX.B, X.B, X.C - Koncertná sála ZUŠ Snina


Rozpis súťažných miestností:

 • Koncertná sála ZUŠ Snina: 0., I., II., III., IV., V., VI., X.B kategórie
 • Malá sála ZUŠ Snina: VIII.B kategória
 • Kaštieľ v Snine: VIII.A, IX.A, IX.B, X.C kategórie

Rozpis miestností určené na Majstrovské kurzy:

 • Koncertná sála ZUŠ Snina: Markéta Laštovičková (6. jún 2024)
 • Kaštieľ v Snine: Alexander Hrustevich (7. jún 2024)