Príprava akordeónovej prehliadky

07.11.2017

Priatelia akordeonisti,

v ostatných dvoch rokoch sme Vám v tomto čase posielali informácie tykajúce sa prípravy celoslovenskej súťažnej prehliadky umeleckých škôl, ktorú organizuje ZAS - Združenie akordeonistov slovenska. V roku 2018 chystáme niekoľko zmien, vďaka ktorým chceme súťažnú prehliadku zatraktívniť. Prípravy zmien si však vyžiadali časový posun v marketingu, a preto Vám definitívne propozície budeme posielať až v polovici mesiaca december.

Aby ste však boli aspoň čiastočne informovaní, rozhodil sme sa všetkým našim priaznivcom napísať niečo o našich plánoch.

Z postrehov, ktoré sme získali prostredníctvom hromadného dotazníka a tiež z osobných rozhovorov s vami, sme sa rozhodli priebeh podujatia mierne zreformovať. Realizačný tím si dal za cieľ budúcoročnú prehliadku obohatiť o sprievodné aktivity, vďaka ktorým sa vytvorí väčší priestor na spoznávanie moderných trendov vo výučbe akordeónu. Zároveň chceme vytvoriť priestor na neformálne stretnutia učiteľov, profesorov a interpretov, čo umožní náš i váš umelecký, pedagogický ako aj ľudský rast.

Akordeónovú prehliadku ako sme už v Kremnici avizovali usporiadame v mestečku Lipany na východnom Slovensku, avšak pracujeme na usporiadaní dvojdňového podujatia. Ak sa naše plány podaria mali by sme sa v Lipanoch stretnúť 10.až11.mája 2018.

Ako to však pri organizovaní podujatí väčšieho rozsahu býva, ambiciózne plány sú naviazané na výšku financií, ktoré na naše ciele dokážeme získať. Organizačný tím ZAS preto požiadal o finančnú dotáciu z grantového systéme slovenskej republiky, vďaka ktorému by sme vedeli pokryť veľkú časť nákladov na aktivity spojené so súťažnou prehliadkou. Procesy s vyhodnocovaním projektov však trvajú dlhšie a tak musíme čakať ako naša žiadosť dopadne.

Verím, že nám zachováte priazeň.

S pozdravom

Realizačný tím ZAS