Prihláška na Majstrovské kurzy v rámci podujatia ASPUŠ 2024

16.05.2024

Priatelia akordeonisti, aj v roku 2024 sme pre našich priaznivcov vytvorili možnosť zúčastniť sa Majstrovských kurzov u renomovaných pedagógov. Majstrovské lekcie sú určené pre aktívnych účastníkov, ale aj pre pozorovateľov. Na podujatí v Snine budú majstrovské kurzy/semináre prebiehať pod vedením Alexandra Hrustevicha (UA) a Markéty Laštovičkovej (CZ). Harmonogram aktívnych účastníkov kurzov sa bude priebežne dopĺňať podľa záujmu hostí. Presný časový harmonogram bude k dispozícii u inšpicientov alebo v miestnosti organizačného tímu.

V prípade, že máte záujem sa majstrovských kurzov zúčastniť, je potrebné vyplniť online prihlášku. Ak sa plánujete zúčastniť len ako pozorovateľ, poznačte do kolónky ŠPECIÁLNE POŽIADAVKY "pozorovateľ".