Prezentácia projektu Borisa Lenka

22.09.2017

Združenie akordeonistov Slovenska a ZUŠ DK Bánovce nad Bebravou Vás pozývajú na premiérovú prezentáciu projektu Borisa Lenka 27. 9. 2017 o 15:00 ZUŠ DK Bánovce nad Bebravou, Jesenského sála Vstup, do naplnenia kapacity sály, voľný.

Milí kolegovia akordeonisti, učitelia ZUŠ i pedagógovia konzervatórií, pozývame Vás na premiérovú prezentáciu projektu Borisa Lenka. Boris Lenko sa rozhodol nahrať veľkú časť akordeónovej literatúry slovenských autorov určenej deťom ZUŠ a niektoré skladby určené i študentom konzervatórií. Tento projekt vznikol vďaka podpore Fondu na podporu umenia.

Skladby a skladbičky, ktoré sú súčasťou bežného repertoáru najmä žiakov ZUŠ (Harvan, Eperješi, Podprocký, Letňan, Castiglione, Košnár, Gašparík, Móry, Hochel, Várady, Mello, Dibák, Stračina, Novák, Demjan, Lieskovský, Bodnár, Holička, Felix, Bagin, Valenta) sú základným študijným materiálom žiakov i študentov a okrem niektorých z nich (Stračina, Podprocký), neboli nikdy zaznamenané na zvukový nosič. Cieľom Borisa Lenka nebolo vytvoriť "vzorovú" interpretáciu, len ponúknuť jeho pohľad na dané diela a snáď obohatiť tento študijný materiál o vklad interpreta s dlhoročnou skúsenosťou a koncertnou praxou.

Na jeho prezentácii zazniejú nahrávky viacerých diel i s jeho výkladom a komentárom.

Tešíme sa na Vás