Poďakovanie

05.05.2016
Milí kolegovia, akordeónisti,

prvý ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl máme úspešne za sebou.

V mene usporiadateľov tohto podujatia sa Vám chcem poďakovať za Vašu účasť, ktorá nás úprimne prekvapila a zároveň potešila. Veď vidieť na jednom mieste zástupcov toľkých základných umeleckých škôl zo všetkých kútov našej krajiny, spolu so zástupcami konzervatórií a oboch vysokých umeleckých škôl je rozhodne veľká radosť.

To, že ste prišli je pre nás zároveň aj vyjadrením Vašej podpory a ochoty spolupodieľať sa na vytváraní spoločnej komunity naprieč regiónmi, naprieč všetkými stupňami umeleckého školstva na Slovensku. Sme radi, že aktivity nášho združenia sa stretávajú s priaznivým ohlasom a že môžeme aj my prispieť k práci mnohých našich vzácnych kolegov, ktorí investujú čas a energiu do organizovania spoločných akordeónových podujatí po celom Slovensku.

Pozdravujem Vás z akordeónového mestečka Klingenthal, kde sa zúčastňujeme 53. ročníka svetoznámej súťaže. Včera bol otvárací večer, na ktorom oznámili, že tento rok sa súťaže zúčastňuje 81 účastníkov z celého sveta. Hneď mi napadlo porovnanie s našou súťažou - účasť skoro ako v Klingenthali :-). Ospravedlňujem sa za takéto zovšeobecňovanie, ale táto paralela mi skutočne napadla, veď nás do Sládkovičova prišlo takmer sedemdesiat súťažiacich a viac ako štyridsať ďalších účastníkov!

II. ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl plánujeme usporiadať na strednom Slovensku. Chystáme niekoľko prekvapení, ktoré Vás určite potešia. Veríme, že nám zachováte priazeň.

Tešíme sa na Vás!

Milan Osadský