POĎAKOVANIE - ASPUŠ NOVÉ ZÁMKY

19.05.2019

Drahí priaznivci akordeónového umenia!

Máme za sebou štvrtý ročník jedinečného podujatia ASPUŠ. Prežili sme spoločne dva nádherné dni plné tónov akordeónu, ale čo je dôležité, mali sme opäť možnosť sa všetci priaznivci akordeónu stretnúť. Čerešničkou tohtoročného podujatia bol koncert fenomenálneho Iosifa Puritsa, ktorý svojím výkonom zanechal v nás všetkých snáď aj životný zážitok. V Nových Zámkoch sme tiež mali možnosť vypočuť si nespočetné množstvo skvelých súťažných výkonov, a zároveň, či už pasívne alebo aktívne, sme boli účastní na majstrovských kurzoch vedených renomovanými pedagógmi.

Organizačný tím ZAS spoločne s vami má za sebou už niekoľko ročníkov ASPUŠ, veľa sme sa spoločne naučili, a taktiež ste nám mnohokrát pomohli svojimi postrehmi či námetmi na zlepšenie. Rozhodli sme sa preto pre vás všetkých, ktorí nám fandíte, pripraviť elektronický dotazník, vďaka ktorému budeme môcť náš budúcoročný, trochu aj jubilejný festival ASPUŠ, opäť posunúť na vyššiu úroveň. Verím, že budete ochotní, a zodpoviete na niekoľko pre nás dôležitých otázok. Vopred všetkým ďakujeme.

Akordeónovú súťažnú prehliadku umeleckých škôl by v Nových Zámkoch určite nebolo možné zorganizovať bez ľudí, ktorým by som sa aj touto cestou rád poďakoval. Obrovská vďaka patrí predovšetkým našej hostiteľskej ZUŠ Nové Zámky, a to konkrétne pani riaditeľke Mgr. Veronike Madarísz. Okrem pani riaditeľky vďaka patrí Evke Blaškovičovej, ktorá bola tento rok motorom celého podujatia. Evka nielenže počas príprav koordinovala komunikáciu medzi ZAS a ZUŠ, ale počas realizácie festivalu bola kľúčovou postavou organizačného tímu. Vďaka neodmysliteľne patrí Milanovi Osadskému, ktorý kompletne zastrešil administratívnu prípravu projektov. Borisovi Lenkovi, ktorý vďaka svojim skúsenostiam zostavil porotu plnú odborníkov nielen zo Slovenska. No a samozrejme, vďaka patrí každému pedagógovi, ktorý prichystal žiaka na naše podujatie. Poďakovanie patrí rodičom, ktorí svoje deti vedú k akordeónu a samozrejme všetkým aktívnym účastníkom, pretože bez nich by akákoľvek naša aktivita bola zbytočná.

Drahí priaznivci akordeónového umenia, verím že sa stretneme aj o rok na ASPUŠ 2020.

Michal Matejčík