Piesne motýlích krídiel

11.10.2021

Milé akordeonistky a akordeonisti. Je v podstate začiatok školského roka a obyčajne každý učiteľ sa pred jeho otvorením snaží nájsť nejakú novšiu literatúru pre svojich žiakov. Chcem Vám preto ponúknuť, bez akýchkoľvek podmienok, tretí diel mojej progresívnej školy "Piesne motýlích krídiel". aby každý kto má o to záujem, mohol si tretí diel školy stiahnuť bezplatne.

Štefan Eperješi