ASPUŠ Lipany 2018 - PROGRAM

27.04.2018

10.máj 2018

7:00 - 8:15 Registrácia účastníkov

8:00 - 8:20 Porada poroty

8:30 - 9:00 Otvorenie festivalu

9:15 - 14:00 Súťaž - kategórie 0., I., II., III., IV., X.B, X.C

10:00 - 16:00 Majstrovské kurzy

12:00 - 13:00 Obedná prestávka

16:00 Vyhlásenie výsledkov

17:00 Koncert - Yuri Shishkin

11.máj 2018

8:00 - 16:00 Súťaž - kategórie V., VI., VII., VIII., IX., X.A

10:00 - 16:00 Majstrovské kurzy

12:00 - 13:00 Obedná prestávka

16:00 Vyhlásenie výsledkov

                                                                                                                                                                                                                            .