Odborné prednášky na MAS Poprad

22.11.2016
Priatelia akordeonisti,

dovoľte mi, aby som sa Vám hneď v úvode poďakoval za účasť na prednáškach, ktoré viedli zahraniční profesori Zbigniev Ignaczewski (Poľsko) a Raimondas Sviackevicius (Litva), a ktoré sa nám podarili zorganizovať počas MAS Poprad. Prednášky týchto dvoch pánov patrili k najkvalitnejším, aké sa nám doposiaľ podarilo ponúknuť slovenským akordeonistom.

V roku 2017 plánujeme opäť zorganizovať stretnutie akordeonistov spojené s odbornými prednáškami a taktiež budeme realizovať celoslovenskú akordeónovú súťaž. Združenie akordeonistov Slovenska plánuje v nadchádzajúcom roku zastabilizovať členskú základňu, čoho výsledkom by mala byť efektívnejšia a kvalitnejšia spolupráca. Pre členov chystáme valné zhromaždenie, ktoré by malo určovať spoločné ciele akordeonistov na Slovensku. O našich aktivitách Vás samozrejme budeme informovať, či už prostredníctvom e-mailu, ako aj prostredníctvom webstránky www.akordeonisti.sk.

Rád by som tiež vysvetlil dôvody, prečo sme naše strebnutia začali spoplatňovať. Na predchádzajúcich stretnutiach prednášali výlučne slovenskí pedagógovia, ktorí prednášali bez nároku na honorár. Prednášajúcich zo zahraničia sme však museli zaplatiť. Poplatok 10 € nám umožnil čiastočne financovať honoráre prednášajúcim profesorom. Keďže sme vďaka vášmu príspevku mohli zorganizovať kvalitný seminár, radi by sme sa Vám revanšovali výhodami spojenými s členstvom v našom združení. Platiacim účastníkom seminára v Poprade sme sa rozhodli poplatok evidovať ako členský poplatok v združení na rok 2017.

Vďaka tomu už nemusíte platiť ďalšie poplatky za členstvo v ZAS na rok 2017. Ako členovia budete môcť využiť benefity v podobe nižšieho poplatku za účasť na kurzoch v roku 2017 a budete prizvaní na valné zhromaždenie združenia. Všetci členovia Združenia akordeonistov Slovenska tiež budú platiť nižšie štartovné pre svojich žiakov na celoslovenskej akordeónovej súťaži.

Verím, že nám zachováte svoju priazeň. Tešíme sa na ďalšie pekné stretnutia spojené s akordeónom.

V prílohe nájdete zoznam členov, ktorých sa uhradený členský poplatok týka. Z administratívnych dôvodov by som Vás chcel poprosiť o vyplnenie priloženej prihlášky. Prihlášku, prosím, zasielajte prostredníctvom e-mailu akordeonisti@gmail.com.

S pozdravom

Michal Matejčík

+421 908 477 401

akordeonisti@gmail.com