NOVÝ TERMÍN ASPUŠ Turčianske Teplice 2020

21.04.2020

Milé akordeonistky a akordeonisti,

na základe usmernenia MŠVVŠ SR sa rušia a zakazujú všetky súťaže detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli našu akordeónovú súťažnú prehliadku preložiť na jesenný termín.

Verme, že do jesene už bude situácia okolo koronavíru vyriešená a my sa všetci stretneme 5. - 6. novembra 2020 na ASPUŠ v Turčianskych Tepliciach.