Nová akordeónová škola

13.12.2022

Akordeon od A do Z, 1. díl - heosforos.cz

Jan Meisl (*1974): Akordeon od A do Z, 1. díl | učebnice hry na akordeon
Nová učebnice hry na klávesový i knoflíkový akordeon. Byla představena na semináři NPI ČR v Kroměříži dne 29.11.2022.
Výtvarné zpracování obálky, ilustrace: Petra Meisl
Cena předobjednávek (do 11.12.2022-prodlouženo): 460 Kč - sleva 18 %
• 1. díl dvoudílné učebnice (2. díl se připravuje)
• vhodné pro žáky 1. stupně ZUŠ
• vhodné pro výuku hry na klávesový i knoflíkový akordeon, pro akordeon se standardními i melodickými basy
• učebnice počítá s rozsahem a měchovými a rejstříkovými možnostmi malého nástroje
• reflektuje styl moderní akordeonové hry a metodických postupů při výuce
• výsledkem učebnice má být úplné zvládnutí všech skladbiček - rychlost jejich nácviku záleží na individualitě žáka
• kapitoly se zabývají jednotlivými hráčskými dovednostmi
• v úvodu jsou sepsány metodické pokyny
• některá říkadla malému hráči vysvětlují pro něj přístupným způsobem smysl toho kterého cvičení
• obsahuje 200 nových autorských skladbiček a 80 hudebních říkadel
• obsahuje 140 ilustrací-omalovánek
• formát A4, 60 stranautor:
• v učebnici předkládá své zkušenosti jakožto pedagog, akordeonista, skladatel, aranžér, laureát národních a mezinárodních interpretačních a skladatelských soutěží
• má pedagogickou zkušenost s výukou na ZUŠ, konzervatoři a VŠ
• působí jako lektor na seminářích NPI ČR a mezinárodních setkáních akordeonistů
• je členem porot při mezinárodních akordeonových soutěžíchOBSAH:
A) ÚVOD
B) SEZENÍ BEZ NÁSTROJE
C) NOTY, POMLKY, KLÍČE, TAKTOVÁ OZNAČENÍ
D) SEZENÍ S NÁSTROJEM
E) DYNAMIKA, ARTIKULACE, REJSTŘÍKY, TEMPO
F) OSVOJENÍ KLAVIATUR
- Klávesy. Knoflíky. Melodický bas. Standardní bas
G) PRSTOVÁ GYMNASTIKA
H) SKLADBIČKY - PRAVÁ RUKA (KLÁVESOVÝ AKORDEON)
I) SKLADBIČKY - LEVÁ RUKA (STANDARDNÍ BAS)
J) SKLADBIČKY - OBĚ RUCE (LEVÁ RUKA STANDARDNÍ BAS)
K) SKLADBIČKY - PRAVÁ RUKA (KNOFLÍKOVÝ AKORDEON - B SYSTÉM)
L) SKLADBIČKY - LEVÁ RUKA (MELODICKÝ BAS - BAJAN B SYSTÉM)
M) SKLADBIČKY - OBĚ RUCE (LEVÁ RUKA MELODICKÝ BAS)
N) SKLADBIČKY - ARTIKULACE A ÚHOZ
O) SKLADBIČKY - MĚCHOVÁ TECHNIKA
P) SKLADBIČKY - ZVUKOVÉ EFEKTY

Q) STUPNICE A AKORDY (KLÁVESOVÝ AKORDEON SE STANDARDNÍMI BASY)
R) STUPNICE A AKORDY (KNOFLÍKOVÝ AKORDEON S MELODICKÝMI BASY)

Úvod

Milí malí i velcí akordeonisté,zvu vás všechny srdečně do kouzelného světa nové akordeonové školy, ve které najdete ve dvou dílech veškeré informace týkající se moderní akordeonové hry. Škola je určena pro klávesový i knoflíkový akordeon, pro akordeon se standardními i melodickými basy. První díl počítá s rozsahem, měchovými a rejstříkovými možnostmi malého nástroje. Škola je rozdělena do kapitol, které se zabývají jednotlivými dovednostmi. Tento systém vychází z moderních metodických postupů, kdy je na prvním místě prosazována individualita žáka a individuální rozvoj jeho talentu. Žák hraje paralelně skladbičky ze všech kapitol, postupuje od skladbičky ke skladbičce a rychlost jejich zvládnutí je závislá na jeho dovednostech a motivaci. Není vůbec na škodu, když v některé z kapitol žák postupuje výrazně rychleji než v jiné. Výsledkem má být úplné zvládnutí všech skladbiček, rychlost jejich nácviku není tolik důležitá a je individuální. Ideální hodina výuky by měla obsahovat hru stupnic, akordů, prstovou gymnastiku, artikulační a měchové dovednosti, skladbičky pro pravou a levou ruku a na závěr skladby pro obě ruce. Po zvládnutí celé kapitoly se může žák vrátit opět na začátek a skladbičky artikulačně, dynamicky a tempově obměňovat anebo transponovat do jiných tónin.

Přeji vám příjemné zážitky v objevování všech tajů akordeonové hry...

Jan Meisl

Akordeon - Úvod do hry akordických doprovodů - heosforos.cz

Jan Meisl (*1974): Akordeon - Úvod do hry akordických doprovodů | příručka
Skladatel a akordeonista Jan Meisl sepsal ojedinělou příručku pro akordeonisty, originální v rozsahu zpracování. Byla představena na semináři NPI ČR v Olomouci 22.10.2022.
• vhodné pro samouky i žáky různých typů hudebních škol (ZUŠ, konzervatoře, VŠ)
• vhodné pro děti i dospělé zájemce o hru akordových doprovodů
• i malí hráči budou moci za spolupráce se svým učitelem zpracovat doprovody písní či svých skladeb
• přehledná, výstižná a současně stručná vysvětlení s množstvím notových ukázek
• hra podle akordických značek
• seznámení se základy aranžování
• doprovázení lidové i umělé písně od nejjednodušších způsobů doprovodu až po rytmicky náročné taneční doprovody
• basové figury, akordické kombinace pravé a levé ruky, správné způsoby stylového frázování, artikulace, rytmického cítění, využití měchové techniky, zvukových efektů a rejstříkových možností nástroje
• výtvarné zpracování obálky: Petra Meisl
• formát A4, 20 stranOBSAH:
1. Hra podle akordických značek
2. Základy aranžování
3. Jednoduché akordické doprovody
4. Basové figury
5. Kombinace pravé a levé ruky

6. Taneční doprovody - beguine, blues, bolero kubánské, bolero španělské, boogie woogie, bossa nova, bounce, calypso, country, country-swing, dixie, five-four, foxtrot, hill billy, cha-cha-cha, mambo, mambo (baiào), mazurka, paso doble (americké), paso doble (španělské), pochod, polka, quick step, rock beat, rock and roll, rumba, rumba-carioca, samba, shuffle, slowfox, slowrock, swing, tango argentino, tango habanera, tango milonga, valčík, waltz
7. Frázování, artikulace, rytmické cítění
8. Rejstříky, měchová technika, zvukové efekty
9. Akordické značky
Úvod
Akordeon je hudebním nástrojem, který je vybaven v klaviatuře levé ruky originálním systémem kombinace basových tónů a vybraných akordů. To mu umožňuje zcela originální způsoby hry akordických doprovodů, výrazně odlišné od jiných hudebních nástrojů.V předkládané publikaci najdete informace o hře podle akordických značek, seznámíte se se základy aranžování, naučíte se doprovázet lidové i umělé písně od těch nejjednodušších způsobů doprovodu až po rytmicky náročné taneční doprovody. Svou hru doplníte o nové basové figury, akordické kombinace pravé a levé ruky a správné způsoby stylového frázování, artikulace, rytmického cítění, využití měchové techniky, zvukových efektů a rejstříkových možností nástroje.Přeji všem spoustu hudební radosti při objevování nových zvukových možností akordeonu.

Jan Meisl