Mezinárodní akordeonové dny v Praze

12.01.2016

O soutěži

Společnost českých akordeonistů ve spolupráci s agenturou "CTA Praha" vyhlašují mezinárodní soutěžní festival pro sólové hráče akordeonu, akordeonové soubory a orchestry.

Hlavním záměrem Mezinárodních akordeonových dnů v Praze 2015 je navázat na silné tradice akordeonové hry v České republice, která byla významně podporována soutěžním Evropským festivalem akordeonových orchestrů v Praze a festivalem Pražské Harmoniky.

Soutěžící může být osoba/soubor/orchestr libovolné národnosti splňující kritéria vybrané kategorie dle podmínek.

Festival se bude konat ve dnech 4. - 6. 11. 2016 v prostorách Pražské konzervatoře. V pátek a sobotu budou probíhat koncerty, semináře a workshopy v rámci 2. Česko-německého sympozia pro skladatele a dirigenty ve spolupráci s European Accordion Federation. Soutěžní vystoupení se budou konat v sobotu.

Podmínky soutěže

Soutěž je organizována agenturou "CTA Praha" ve spolupráci se Společností českých akordeonistů.

Soutěžící může být osoba/soubor/orchestr libovolné národnosti splňující kritéria vybrané kategorie dle podmínek.

Festival se bude konat ve dnech 4. - 6. 11. 2016 v prostorách Pražské konzervatoře.

Přihláška s vyplněnými informacemi musí být zaslána na adresu:

Festivalová kancelář CTA, Na Hájku 2456/6, 18000 Praha 8

tel./fax: 284826608

e-mail: cta@iol.cz

www.accordion.cz

Poslední termín pro zaslání přihlášky společně s registračním poplatkem je 20.9.2016.

Výše registračních poplatků:

 • sólové Kategorie 0 - VI: 800 Kč
 • sólová Kategorie VII: 1500 Kč
 • kategorie ansámblů VIII - IX: 2200 Kč
 • kategorie orchestrů X - XI: 4000 Kč

číslo účtu pro platbu: 43-4856410267/0100

Údaj o platbě musí obsahovat jméno soutěžícího/souboru/orchestru a zvolenou kategorii.

Přihlášky bez těchto náležitostí nebudou akceptovány.

V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací!

Porota soutěže bude složena z významných představitelů mezinárodní akordeonové oblasti. Rozhodnutí poroty jsou konečná.

2 kopie partitur všech hraných skladeb odevzdají soutěžící porotě před soutěžním vystoupením tajemníkovi poroty.

Bodování:

Soutěžící jsou oceněni v rámci tří pásem:

 • Průměrné bodové ohodnocení v rozsahu 21 - 25 bodů - zlaté pásmo
 • Průměrné bodové ohodnocení v rozsahu 16 - 20 bodů - stříbrné pásmo
 • Průměrné bodové ohodnocení v rozsahu 11 - 15 bodů - bronzové pásmo

Při překročení časového limitu kategorie o více než 2 minuty má předseda poroty právo zastavit soutěžní vystoupení daného účastníka. Všichni členové poroty bodují všechny účastníky. Bodové hodnocení daného soutěžícího se může lišit o maximálně 5 bodů, v případě většího bodového rozptylu musí nastat korekce bodového ohodnocení daného porotce. U dvoukolové kategorie je bodové hodnocení kandidátů uděleno pro každé kolo zvlášť.
Předseda poroty má právo stanovit jednu či více přestávek v délce trvání 5 minut za účelem porady poroty a orientačního bodování kandidátů, kteří již vystoupili.

Ocenění účastníků prvních tří pozic bude následující:

sólové kategorie 0 - V:

 • voucher pro účast na letních kurzech Třeboň 2016
 • možnost vystoupení na koncertě organizovaném Pražskou konzervatoří
 • dvě lekce zdarma u pedagoga akordeonového oddělení Pražské konzervatoře
 • CD a notový materiál nakladatelství Edition Rondo Prague a Jetelina

sólové kategorie VI - VII:

 • finanční ceny: kategorie VI. kategorie VII.
 • 1. místo 3.000 Kč 5.000 Kč
 • 2. místo 2.000 Kč 4.000 Kč
 • 3. místo 1.000 Kč 3.000 Kč

akordeonové soubory a orchestry

 • věcné ceny a diplomy

Doprava a ubytování: všechny náklady si hradí soutěžící.

Agentura CTA pomůže v případě potřeby zajistit ubytování mimopražským účastníkům. Cenově zvýhodněné stravování pro všechny přihlášené účastníky je možné na základě písemné objednávky v restauraci poblíž místa konání soutěže nebo koncertu.

Upozornění

Pořadatelé zajišťují pouze základní audiotechniku (2 mikrofony), vše ostatní si zajišťují členové orchestrů sami.

Pořadatelé festivalu neručí za jakékoli škody či mimořádné události během konání festivalu.

Kategorie

Sólová hra

Kategorie 0

Kategorie pro děti do 7 let věku včetně, počítáno k prvnímu dni soutěže. Volný program, délka trvání do 4 minut. Jednokolová soutěž.

Kategorie I

Kategorie pro akordeonisty do 9 let věku včetně, počítáno k prvnímu dni soutěže. Volný program, délka trvání 2 - 4 minuty. Jednokolová soutěž.

Kategorie II

Kategorie pro akordeonisty do 11 let věku včetně, počítáno k prvnímu dni soutěže. Volný program, délka trvání 3 - 5 minut. Jednokolová soutěž.

Kategorie III

Kategorie pro akordeonisty do 13 let věku včetně, počítáno k prvnímu dni soutěže. Volný program, délka trvání 4 - 6 minut. Jednokolová soutěž.

Kategorie IV

Kategorie pro akordeonisty do 15 let věku včetně, počítáno k prvnímu dni soutěže. Volný program, délka trvání 6 - 8 minut. Jednokolová soutěž.

Kategorie V

Kategorie pro akordeonisty do 17 let věku včetně, počítáno k prvnímu dni soutěže. Volný program, délka trvání 8 - 12 minut. Jednokolová soutěž.

Kategorie VI

Kategorie pro akordeonisty do 19 let věku včetně, počítáno k prvnímu dni soutěže. Volný program zahrnující jednu skladbu z období baroka.

délka trvání 10 - 15 minut. Jednokolová soutěž.

Kategorie VII

Hráči bez věkového omezení.

První kolo:

Jedna cembalová sonáta Domenica Scarlattiho.

originální kompozice pro akordeon (jednovětá skladba, nebo jedna část z cyklické skladby) do 10 minut.

Druhé kolo:

Volný program zahrnující alespoň jednu originální kompozici pro akordeon. délka trvání 15 - 20 minut. *Do druhého kola postupuje né více než polovina účastníků prvního kola.

Komorní ansámbly

Soubory s 4 - 11 hudebníky, bez dirigenta. Další nástroje mimo akordeony, které musí plnit dominantní funkci, jsou povoleny.

Kategorie VIII

Kategorie pro hráče do 19 let věku včetně, počítáno k prvnímu dni soutěže.

Volný program zahrnující alespoň jednu originální kompozici pro dané obsazení, délka trvání 10 - 15 minut. Jednokolová soutěž.

Kategorie IX

Kategorie pro hráče bez omezení věku.

Volný program zahrnující alespoň jednu originální kompozici pro dané obsazení, délka trvání 15 - 20 minut. Jednokolová soutěž.

Akordeonové orchestry

Kategorie X

Kategorie pro hráče do 19 let věku včetně, počítáno k prvnímu dni soutěže.

Každý hlas může být obsazen max. jedním hráčem nad věkový limit kategorie.

Volný program.

délka trvání 8 - 12 minut. Jednokolová soutěž.

Kategorie XI:

Kategorie pro hráče bez omezení věku.Volný program z děl klasické a originální hudby. 10 - 15 minut. Jednokolová soutěž.

Kategorie XII:

Kategorie pro hráče bez omezení věku. Volný program z děl nonartificiální hudby. 10 - 15 minut. Jednokolová soutěž.

https://www.accordion.cz/?lang=cs