Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava

09.11.2016
Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 2017

VI. ročník 27. - 28.dubna 2017

Základní ustanovení:

Soutěž vyhlašuje Základní umělecká škola,Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, pro žáky ZUŠ, studenty konzervatoří, soukromých uměleckých škol, víceletých gymnázií s hudebním zaměřením a pro studenty vysokých škol s cílem podpořit zájem o akordeonovou hudbu. Zároveň tato soutěž vyplňuje mezeru v akordeonových soutěžích pro žáky a studenty.

Soutěž je jednokolová, soutěžící jsou rozděleni do kategorií podle svého věku. Soutěž proběhne ve dnech 27.-28. dubna 2017 v prostorách Základní umělecké školy, Ostrava -Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace.

Podmínky soutěže:

Soutěž je jednokolová a uskuteční se v těchto kategoriích:

 • I. kategorie: soutěžící narození do roku 2008 včetně

repertoár v rozmezí 2-4 min.

 • II. kategorie: soutěžící narození v letech 2007 a 2006 včetně

repertoár v rozmezí 4-6 min.

 • III. kategorie: soutěžící narození v letech 2005 a 2004 včetně

repertoár v rozmezí 6-8 min.

 • IV. kategorie: soutěžící narození v letech 2003 a 2002 včetně

repertoár v rozmezí 8-10 min.

 • V. kategorie:soutěžící narození v letech 2001,2000 a 1999 včetně

repertoár v rozmezí 10-12 min.

 • VI. kategorie:soutěžící narození v letech 1998, 1997 a 1996 včetně

repertoár v rozmezí 12-15 min.

 • VII. kategorie: soutěžící narození v letech 1995 a starší

repertoár v rozmezí 15-20 min.

Repertoár:

Pro V., VI. a VII. kategorii je podmínkou jedna nebo více částí z cyklické skladby.

Další repertoár naplňující příslušnou minutáž je bez omezení.

Předseda poroty:

prof. zw. Joachim Pichura (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

Porota:

je pětičlenná, složená z vynikajících akordeonových interpretů a pedagogů. Bodování je

veřejné za účelem transparentnosti a objektivnosti soutěže. Rozhodnutí poroty je konečné, není proti němu odvolání.

Ceny:

1. - 3. ceny ve všech kategoriích lze dělit ale i neudělit

porota uděluje zvláštní ocenění a čestná uznání

Harmonogram:

Soutěž se bude konat 27. - 28. dubna 2017 v Základní umělecké škole, Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída 15.

27.4.2017

 • Soutěž I.kategorie
 • Soutěž II. kategorie
 • Soutěž III. kategorie

28.4.2017

 • Soutěž IV. kategorie
 • Soutěž V. kategorie
 • Soutěž VI. kategorie
 • Soutěž VII. kategorie
 • Společenský večer-setkání s porotou

Pořadí soutěžících bude určeno abecedně podle příjmení. Harmonogram soutěže bude

upřesněn na základě přijatých přihlášek a zveřejněn od 1.2.2017 na www.zus-sokolska.cz

Přihlášky:

Přihlášky (ke stažení na www.zus-sokolska.cz) je nutno odeslat emailem do 31.1.2017 zároveň s potvrzením (kopií příkazu nebo výpisu z účtu) o zaplacení registračního poplatku

600,-Kč na běžný účet Komerční banky č.:37830761/0100. Pro zjištění totožnosti plátce uveďte jako variabilní symbol datum narození soutěžícího a specifický symbol 2017.

Registrační poplatek je nevratný.

Zahraniční soutěžící moho u registrační poplatek zaplatit po příjezdu do Ostravy před začátkem soutěže. Stravování a ubytování si zajišťuje soutěžící sám!

Adresa soutěže:

ZUŠ Ostrava-Moravská Ostrava

Sokolská třída 15

702 00 Ostrava

Česká republika

tel: +420 596 110 185

tel: +420 603 149 448

e-mail: akordeon@zus-sokolska.cz

Internetové stránky: www.zus-sokolska.cz

Organizační výbor soutěže:

Dr. Marcela Halmová-odborný garant

PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD.- organizační garant