Medzinárodný Festival - Jazz & Accordion Days 2019

13.09.2019

Medzinárodný Festival - Jazz & Accordion Days 2019

I ročník, Košice 6. - 7.11.2019

Organizátorom je Slovak Accordion o.z. ( www.slovakaccordion.com/festival )

Cieľom je popularizácia akordeónu a jeho uplatnenie aj v jazzovej hudbe.

Súčasťou festivalu je:

1. Súťaž rozdelená v troch kategóriách a to podľa hudobného žánru.

 • a) Klasická hudba - diela akordeónovej literatúry,
 • b) Virtuózo hudba - diela zábavného žánru a brilantnej interpretačnej techniky,
 • c) Jazzová hudba,

2. Odborná konferencia na tému digitalizácie a inovácií vo vzdelávaní hudby na školách. Okrem prednášok bude predstavený aj unikátny digitálny produkt.

3. Koncert hviezd 07.11. GES Club, 17:30 hod. na B stage Účinkujú laureáti festivalu.

4. Slávnostný koncert 07.11. GES Club, 19:00 hod. na A stage Účinkujú vynikajúci jazzmeni:

Virtuózny akordeonista Zoltán Orosz a perkusionista Kornel Horváth - HU.

Slovak Accordion Orchestra, Lenka Lo Hrůzová a Samuel Hošek.

Podmienky súťaže a jednotlivých kategórií:

Súťaž je určená študentom konzervatórií, vysokých škôl, ale aj slobodným umelcom.

 • a) Klasická hudba, jedno kolová - predpísaný program:

Prvá skladba - Dominnico Scarlatti, J. S. Bach, alebo podľa pôvodu krajiny súťažiaceho.

Jedna, alebo viac skladieb akord. literatúry - podľa vlastného výberu max. do 15 minút.

 • b) Virtuózo - variéte hudba s brilantnou technikou, jednokolová:

Program podľa vlastného výberu - v minimálnom rozsahu 10 minút a nie viac ako 15 minút.

 • c) Jazzová hudba, jednokolová:

Program podľa vlastného výberu - v minimálnom rozsahu 10 minút a nie viac ako 15 minút.

Poznámka:

Kategórie a), b) sú sólo kategórie a c) je kategória pre kapely a orchestre, pričom je podmienka aby obsadenie hudobného zoskupenia malo min. jedného člena na akordeón.

Registračný poplatok pre kategóriu a), b), je 45 € a pre kategóriu c), je 80 € a uhrádza sa bankovým prevodom, alebo platobnou kartou pri vypĺňaní elektronickej prihlášky.

www.slovakaccordion.com/festival

Predseda poroty: Prof. Boris Lenko,

Členovia: Crestiano Toucas, Vladimír Košík, DiS.art. Dr. Marcela Kysová - Halmová, Mgr. art. Peter Berec, Mgr.art. Ihor Vlakh.

Riaditeľ festivalu: Vladimír Košík, DiS.art.

Email: festival@slovakaccordion.com

Informácie o priebehu festivalu:

Elektronická prihláška: www.slovakaccordion.com/festival

V rámci registračného poplatku je zahrnuté:

 • Registrácia súťažiaceho,
 • Ubytovanie, zabezpečené v termíne 06 - 08.11.2019 na adrese:

Jedlíková 9 a Jedlíková 5, 040 01 Košice,

 • Obedy v priestoroch GES Clubu, kde budú prebiehať súťažné kategórie,
 • Raňajky a večere si súťažiaci hradí sám.

Program súťažných kategórií festivalu:

6.11. - koncertná sála:

GES Club, Námestie L. Novomeského 13, 040 01 Košice

 • Od 8:45 hod. slávnostné zahájenie festivalu,
 • Od 9:00 hod. zahájenie súťaže kategórie A) - klasická hudba,
 • Od 12:00 do 13:00 hod. obedňajšia prestávka,
 • Od 13:00 hod. Pokračovanie súťaže - koncertná sála
 • Od 13:00 hod. zahájenie súťaže kategórie b) - Virtuózo,
 • Od 17:30 hod. Workshop - Digitalizácia a inovatívne prostriedky vo vzdelávaní hudobných umelcov.

Vstupenku na workshop v cene 5 € si môžete zakúpiť na adrese: https://www.slovakaccordion.com/festival

07.11. Pokračovanie súťaže - koncertná sála:

GES Club, Námestie Laca Novomeského 13, 040 01 Košice
 • Od 9:00 hod. zahájenie kategórie C) - Jazz,
 • Od 12:00 do 13:00 hod. obedňajšia prestávka,
 • O 17:30 hod. vyhlásenie laureátov jednotlivých kategórií súťaže a koncert hviezd festivalu.
 • O 19:00 hod. Slávnostný koncert festivalu - účinkujú špičkový jazzmeni.
 • Ocenenie Laureátov

Laureáti súťažných kategórií získajú odmenu:

 • v kategórií a) diplom, finančnú odmenu vo výške 200 € a originálny darček od riaditeľa festivalu.
 • V kategórií b) diplom, finančnú odmenu vo výške 200 € a originálny darček od riaditeľa festivalu.
 • V kategórií c) diplom, finančnú odmenu vo výške 400 € a originálny darček od riaditeľa festivalu.