Medzinárodná akordeónová súťaž Poprad 2019

03.09.2019

Medzinárodná akordeónová súťaž Poprad 2019

20. - 22. november 2019

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Súťaž sa koná pod záštitou primátora mesta Poprad pána Antona Danka

Organizátor: Základná umelecká škola Poprad

Partneri: Mesto Poprad

Umelecký riaditeľ: prof. Boris Lenko, ArtD

Hosť festivalu: Bjarke Mogensen

Miesto konania: Dom kultúry Poprad

INFO: https://accordion.zuspoprad.sk/