Literatúra pre akordeón (Štefan Eperješi)

16.05.2022

Milé akordeonistky, milí akordeonisti, pán Štefan Eperješi by Vám rád dal do pozornosti publikácie vydané pre akordeón Hudobnou spoločnosťou Hemerkovcov v Košiciach a Hudobným fondom v Bratislave. V prípade záujmu môžete kontaktovať priamo autora (eperstefan@gmail.com).

1 "Piesne motýlích krídiel", I. diel, progresívna škola hry na akordeóne

vydala Hudobná spoločnosť Hemerkovcov Košice 2015

Cena: 8,80 € (s DPH)

2 "Piesne motýlích krídiel", I. diel, progresívna škola hry na akordeóne

vydala Hudobná spoločnosť Hemerkovcov Košice 2013

Cena: 9,90 € (s DPH)

3 "Sonatiny I" 

vydala Hudobná spoločnosť Hemerkovcov Košice 2012

Cena: 6,10 € (s DPH)

4 "Kvietky z halúzky I", slovenské ľudové piesne pre akordeón, pre 1. a 2. ročník základnej umeleckej školy

vydala Hudobná spoločnosť Hemerkovcov Košice 2011

Cena: 4,77 € (s DPH)

5 "Kvietky z halúzky II", slovenské ľudové piesne pre akordeón, pre 2. a 3. ročník základnej umeleckej školy

vydala Hudobná spoločnosť Hemerkovcov Košice 2011

Cena: 5,14 € (s DPH)

6 "Dieťatko spanilé", vianočné koledy pre akordeón, slovenské a medzinárodné koledy, 

vydala Hudobná spoločnosť Hemerkovcov Košice 2010

Cena: 6,22 € (s DPH)

7 "Zborník viachlasných skladieb I." pre 1. a 2. ročník základnej umeleckej školy

vydal Hudobný fond Bratislava 1994

Cena: 4.- € (s DPH)

8 "Zborník viachlasných skladieb II." pre 3. ročník základnej umeleckej školy

vydal Hudobný fond Bratislava 1994

Cena: 4.- € (s DPH)

9 "Zborník viachlasných skladieb III." pre 4. ročník základnej umeleckej školy

vydal Hudobný fond Bratislava 1994

Cena: 5.- € (s DPH)