Program podujatia ASPUŠ Turčianske Teplice 2023

18.05.2023

Štvrtok 1. jún 2023

7:00 – 9:00 Registrácia účastníkov (ZUŠ Turčianske Teplice)

8:00 – 8:30 Porada porôt

8:30 – 12:00 Súťaž v kategóriách 0., I., II., III., VI. VII. VIII.A, IX.A, X.B

12:00 – 13:00 Obed

13:00 – 15:30 Súťaž v kategóriách 0., I., II., III., VI. VII. VIII.A, IX.A, X.B

14:00 – 15:00 Prezentácia profesora Borisa Lenka

13:00 – 16:00 Interpretačné kurzy Jan Meisl (CZ)

14:00 – 16:00 Registrácia účastníkov (ZUŠ Turčianske Teplice)

16:00 – 17:00 KONCERT IVAN ŠVERKO

17:00 Vyhlásenie výsledkov 0., I., II., III., VI. VII. kategórií

Piatok 2. jún 2023

7:00 – 9:00 Registrácia účastníkov (ZUŠ Turčianske Teplice)

9:00 – 12:00 Súťaž v kategóriách IV., V., VIII.B, IX.B, X.C

12:00 – 13:00 Obed

13:00 – 15:30 Súťaž v kategóriách IV., V., VIII.B, IX.B, X.C

13:00 – 16:00 Interpretačné kurzy Ivan Šverko (HR)

13:00 – 16:00 Interpretačné kurzy Miodrag Krstič (SRB)

16:00 Vyhlásenie výsledkov IV., V., VIII.A , VIII.B, IX.A, IX.B, X.B, X.C,