Czech Accordion OnLine competition

19.01.2021

Czech Accordion OnLine competition je mezinárodní soutěž pro sólové hráče na akordeon, která se letos poprvé koná pod záštitou Tvůrčího centra Ostrava, z. s., které organizuje festival Hudební současnost. Tato nová soutěž se koná pouze v on-line formě.

INFORMACE:

Mezinárodní soutěž pro sólisty je určena všem hráčům na akordeon z kterékoliv země, kteří splní podmínky soutěže. Je rozdělena do těchto kategorií:

 • 1) BABY 6-8 let
 • 2) CHILDREN I. 9-11 let
 • 3) CHILDREN II. 12-14 let
 • 4) JUNIOR 15-17 let
 • 5) SENIOR 18 let a víc
 • 6) Virtuoso Entertainment Music (bez omezení věku)

Pro správné zařazení do kategorie rozhoduje věk ke 31. 3. 2021.

Soutěžící budou hodnoceni na základě zaslaných videí, které byly pořízeny pouze pro účely naší soutěže! Při registraci do soutěže musí kandidát předložit organizátorům kopii rod. listu, OP nebo cest. pasu. Registrace se provádí výhradně prostřednictvím elektronického systému na webových stránkách: www.hudebnisoucasnost.cz

Každý kandidát musí v soutěžním vystoupení musí zahrát minimálně 2 originální skladby napsané pro akordeon dle vlastního výběru. Pouze pro kategorii 6 se nevztahuje podmínka hry originální skladby. V kategoriích 4, 5 je nutno zahrát jednu povinnou skladbu:

 • Kategorie 4) Jiří Lukeš: Etuda č. 3 (Toccata)
 • Kategorie 5) Jan Meisl: Capriccio č. 1

Celková délka videozáznamu musí být podle kategorie omezena maximálně na následující dobu:

 • 1) BABY do 4 minut (min. 2 originální skladby dle vlastního výběru)
 • 2) CHILDREN I. do 6 minut (min. 2 originální skladby dle vlastního výběru)
 • 3) CHILDREN II. do 9 minut (min. 2 originální skladby dle vlastního výběru)
 • 4) JUNIOR do 12 minut (1 povinná skladba Jiří Lukeš: Etuda č. 3, min. 1 skladba dle vlastního výběru)
 • 5) SENIOR do 16 minut (1 povinná skladba Jan Meisl: Capriccio č., min. 1 skladba dle vlastního výběru)
 • 6) Virtuoso Entertainment Music do 8 minut (min. 2 skladby dle vlastního výběru, nemusí být originální skladby)

Podmínkou je hra zpaměti kromě povinné skladby.

Účastníci musí odeslat videozáznamy. Pouze zvukové záznamy nebudou přijímány. Video nahrávka musí být interpretována uchazečem bez přerušení pouze s krátkou přestávkou mezi skladbami a nesmí být žádným způsobem upravována, ani by neměly být přidávány žádné efekty. Účastníci jsou zodpovědní za zajištění toho, aby bylo video zaznamenáno v dobré kvalitě (obraz a zvuk). Špatná kvalita záznamu může ovlivnit hodnocení poroty. Účastníci nebudou diskvalifikování za kvalitu videa, ale je velmi důležité, aby kvalita byla na takové úrovni, aby porotci účastníka dobře viděli a slyšeli a mohli tak objektivně výkon hodnotit. Video je třeba odeslat přes webovou službu www.wetransfer.com.

Práce poroty se řídí zvláštními pravidly. Členové poroty jsou vybíráni z renomovaných umělců, skladatelů a pedagogů. Rozhodnutí poroty je konečné. Účastníci mohou na požádání obdržet zpětnou vazbu od porotců prostřednictvím zprávy v e-mailu, messengeru...

O počtu cen rozhoduje porota, ale lze je sdílet, pokud dva nebo více soutěžících dosáhnou stejné známky. Všichni soutěžící budou oceněni diplomy za účast.

Pravidla hodnocení:

 1. Bodové hodnocení bude v rozsahu 25-0 bodů
 2. Bodové hodnocení daného soutěžícího se může lišit o maximálně 5 bodů
 3. Porotce nehodnotí své žáky
 4. Nejvyšší a nejnižší známka se škrtá
 5. Bodování bude veřejné


Časový harmonogram:

do 31. 3. 2021 zaslání elektronických přihlášek

do 25. 4. 2021 zaslání video nahrávek všech kategorií

do 10.5. 2021 zveřejnění výsledků

Účastnický poplatek:

1. kategorie: 12 euro (300 Kč)

2., 3., 6. kategorie: 15 euro (400 Kč)

4., 5. kategorie: 20 euro (500 Kč)

Platbu proveďte na účet: 1644417359/0800, IBAN CZ11 0800 0000 0016 444 1 7359, BIC: GIBACZPX a pošlete současně s přihláškou potvrzení o zaplacení.

Podrobnější informace získáte na adrese: accordioncompetition@email.cz