ASPUŠ Turčianske Teplice 2020

04.02.2020

Vážení priatelia akordeonisti, radi by sme Vám dali do pozornosti pripravovaný už v poradí V. ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl, ktorý sa v budúcom roku bude konať v meste TURČIANSKE TEPLICE. Akordeónový sviatok sa uskutoční v dňoch od 16. do 17. mája 2020. Vďaka skvelej spolupráci s pánom riaditeľom ZUŠ Turčianske Teplice pánom Martinom Olšiakom už teraz intenzívne pracujeme na príprave podujatia.

Súčasťou ASPUŠ bude aj budúci rok súťažná prehliadka, majstrovské kurzy a koncert skvelého akordeónového interpreta Macieja Frąckiewicza.

Veríme, že aj v roku 2020 nás podporíte svojou účasťou na podujatí ASPUŠ.