PROPOZÍCIE - ASPUŠ 2019

15.02.2019

Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl organizovaná pod záštitou ZAS - Združenie akordeonistov Slovenska

Združenie akordeonistov Slovenska v spolupráci so Základnou umeleckou školou Nové Zámky vyhlasuje IV. ročník Celoslovenskej akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl (ASPUŠ 2019). Interpretačná súťaž je určená pre žiakov zuš a študentov konzervatórií a vysokých škôl. Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl je putovná a preto sa každý rok organizuje v inom meste Slovenska. Interpretačná súťažná prehliadka si predovšetkým dáva za cieľ podporiť rozvoj umeleckého školstva v predmete hra na akordeóne.

Štvrtý ročník akordeónovej súťažnej prehliadky sa organizuje v meste Nové Zámky. Súťaž bude opäť otvorená aj pre účastníkov z Českej republiky. Tak ako v ostatných rokoch tak aj v roku 2019 organizátori súťaže chcú zvýšiť konkurenciu v kategóriách VIII.A, VIII.B, IX.A, IX.B, a preto súťaž v týchto kategóriách bude Československá.

V roku 2019 bude súťažná prehliadka rozdelená do dvoch súťažných dní, počas ktorých budeme paralelne realizovať majstrovské kurzy. Taktiež plánujeme zrealizovať koncert na ktorom sa predstaví výnimočný mladý akordeonista Iosif Purits.

"Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl je určená pre sólistov a komorné zoskupenia pôsobiacich na slovenských, a českých umeleckých školách. Súťaže sa tak môže zúčastniť ktorýkoľvek žiak/študent, ktorý navštevuje základnú umeleckú školu na Slovensku alebo konzervatórium či vysokú školu na Slovensku alebo v Čechách".


"IV. ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl"

sa uskutoční v dňoch od 16. do 17. mája 2019 v NOVÝCH ZÁMKOCH.

 • Interpretačná súťažná prehliadka je pre všetky kategórie jednokolová.
 • Hra spamäti je vo všetkých sólových kategóriách podmienkou.
 • Komorné zoskupenia môžu hrať podľa nôt.
 • Súťažiaci vo všetkých kategóriách musia zahrať minimálne dve kontrastné skladby.
 • V kategórii VIII.A, VIII.B, IX.A, IX.B,. je povinná minimálne jedna kompozícia skomponovaná pre akordeón.
 • Pri prekročení časového limitu môže predseda poroty súťažiaceho zastaviť.
 • Všetci členovia poroty bodujú všetkých súťažiacich podľa stanovených pravidiel.
 • Poradie súťažiacich určí bodový priemer.
 • Všetky bodové výsledky budú po skončení súťaže zverejnené.
 • V prípade rovnosti bodov je možné zdvojovať ceny, a taktiež má porota právo cenu neudeliť.
 • Porota pre každú súťažnú kategóriu má päť členov.
 • Najvyššie a najnižšie hodnotenie sa škrtá.

PRAVIDLÁ - SÓLOVÁ HRA NA AKORDEÓNE

Súťažné kategórie a minutáž pre ZUŠ a pedagogické školy:

 • 0. kategória rok narodenia 2012 a mladší    do 3 minút
 • I. kategória rok narodenia 2010 a 2011         do 5 minút
 • II. kategória rok narodenia 2008 a 2009     do 7 minút
 • III. kategória rok narodenia 2006 a 2007    do 9 minút
 • IV. kategória rok narodenia 2004 a 2005    do 12 minút
 • V. kategória rok narodenia 2001 a 2003      do 13 minút
 • VI. kategória rok narodenia 1998 až 2000   do 14 minút
 • VII. kategória rok narodenia 1991 až 1997     do 15 minút

Súťažné kategórie a minutáž pre konzervatóriá a vysoké školy s koncertným zameraním:

 • VIII. A kategória. študenti konzervatória 1 až 3. ročník do 15 minút
 • VIII. B kategória študenti konzervatória 4. až 6. ročník do 20 minút
 • IX. A kategória študenti VŠ bakalársky stupeň do 25 minút
 • IX. B kategória študenti VŠ magisterský stupeň do 30 minút

PRAVIDLÁ - KOMORNÁ HRA

 • X .A kategória rok narodenia najstaršieho hráča najneskôr v roku 2006 6 - 10 minút
 • X. B kategória rok narodenia najstaršieho hráča najneskôr v roku 2001 10 - 15 minút
 • X. C kategória rok narodenia hráčov 1991 - 2000 12 - 20 minút

Porota:

Porota súťaže bude zostavená z učiteľov zuš, profesorov konzervatórií a vysokých škôl. V prípade veľkého počtu súťažiacich budú zostavené viaceré hodnotiace poroty, pričom v každej porote musí byť zachovaný minimálny počet piatich porotcov.

Bodovanie pre kategórie 0., I., II., III., IV., V., VI., VII.,

 • Priemerné bodové ohodnotenie v rozsahu 21 - 25 bodov - zlaté pásmo
 • Priemerné bodové ohodnotenie v rozsahu 16 - 20 bodov - strieborné pásmo
 • Priemerné bodové ohodnotenie v rozsahu 11 - 15 bodov - bronzové pásmo
 • Súťažiaci s najväčším počtom bodov vo svojej kategórii získava ocenenie "VÍŤAZ KATEGÓRIE"

Bodovanie pre kategórie VIII.A, VIII.B, IX.A, IX.B.:

 • Prvá cena
 • Druhá cena
 • Tretia cena

Bodovanie pre kategórie X.A, X.B, X.C :

 • Prvá cena
 • Druhá cena
 • Tretia cena

Súťažiaci s najväčším počtom bodov v kategóriách I. až. X.C získava ocenenie "LAUREÁT SÚŤAŽE"


Prihlášky:

Záväznú prihlášku môžete vyplniť on-line na adrese:

https://goo.gl/forms/sZjhuj5KNlL1iYwv1

prípadne ju môžete zaslať na korešpondenčnú adresu:
 • Michal Matejčík
 • Voderady 474
 • 919 42 Voderady
alebo e-mailom na adresu: akordeonisti@gmail.com 

a to najneskôr do 10.apríla 2019

Do predmetu e-mailu alebo na obálku napíšte heslo: "ASPUŠ 2019".

Poplatky:

Súčasťou prihlášky je doklad o zaplatení účastníckeho poplatku (alebo jeho kópia).

Výška poplatku:

 • 15 EUR - žiak/študent
 • 10 EUR - pedagóg a pozorovateľ

Výška poplatku pre členov Združenia akordeonistov Slovenska::

 • 12 EUR - žiak/študent
 • 8 EUR - pedagóg a pozorovateľ

Do správy pre adresáta uveďte prosím "MENO SÚŤAŽIACEHO" alebo "MENO PEDAGÓGA".

Súťažný poplatok prosíme uhradiť bankovým prevodom:

číslo účtu IBAN: SK13 8360 5207 0042 0276 6467

Poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou súťaže, občerstvenie a ceny pre súťažiacich.

V prípade neúčasti a taktiež po termíne uzavretia prihlášok sa účastnícky poplatok nevracia.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom

e-mailu akordeonisti@gmail.com

alebo telefonicky na číslach: + 421 915 532 321, +421 908 477 401