Akordeónový a klavírny workshop

03.03.2020

Múzeum Spiša - kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach Vás srdečne pozýva na akordeónový a klavírny workshop dňa 13.3.2020 v letohrádku Dardanely.

Téma workshopu je Tónová kultúra hry na klavíri a akordeóne.

Program:

  • od 8:30 registrácia účastníkov workshopu
  • 9:00 možnosť prehliadky letohrádku Dardanely
  • 10:00-13:00 workshop (akordeón a klavír simultánne v oboch priestoroch)

1. Metodická časť - práca s modelom, otvorená hodina, praktické ukážky..

2. Diskusná časť- aktívne zapojenie zúčastnených pedagógov do debaty o

vybraných aktuálnych témach výučby a praxe.

3. Koncertná časť - malý koncertný blok, kde sa predstavia obaja lektori.

Lektori:

Mgr. art. Peter Katina, PhD. - akordeón

Mgr. art. Janette Katinová Šingerová- klavír

Účastnícky poplatok: 4€/osoba.