Akordeónové kalendárium

07.12.2015

Milí akordeónisti a sympatizanti akordeónového umenia!
Združenie akordeónistov Slovenska sa pokúša zjednotiť všetkých pedagógov, interpretov, študentov žiakov, ale aj sympatizantov akordeónovej hudby. Snažíme sa vytvoriť súdržné združenie, vďaka ktorému budeme mať k sebe bližšie, ale predovšetkým budeme mať možnosť spoločne meniť akordeónový život na Slovensku.
Jedným z prvých krokov bolo zriadenie domény www.akordeonisti.sk. No a v druhom kroku sa pokúsime vytvoriť "KALENDÁRIUM" všetkých akordeónových podujatí na Slovensku. Kalendárium by malo obsahovať súhrn všetkých interpretačných súťaží, kurzov pre pedagógov a žiakov, ale aj pozvánky na akordeónové koncerty atď. Kalendárium sa bude pravidelne aktualizovať a dopĺňať o nové podujatia. Verím, že sa nám tak podarí na jednom mieste zmapovať všetko, čo sa akordeónu týka.
V súčasnosti sa pokúšame zmapovať plánované akordeónové podujatia na Slovensku. Prosíme Vás, ak viete o akomkoľvek podujatí, ktoré súvisí s akordeónom, dajte nám o ňom vedieť prostredníctvom facebooku alebo prostredníctvom e-mailu: akordeonisti@gmail.com.