Súťažná prehliadka Nová Baňa

12.01.2017

Akordeónová súťažná prehliadka Nová Baňa 2016/2017

Akordeónová súťažná prehliadka pre žiakov Základných umeleckých škôl sa uskutoční

dňa 4. mája 2017 v Novej Bani.

Program:

 • 8:00 - 8:45 Prezentácia
 • 8:45 - 9:00 Privítanie účastníkov, predstavenie poroty
 • 9:00 - 12:00 Začiatok súťaže
 • 12:00 - 13:00 Obedňajšia prestávka
 • 13:00 - 15:00 Pokračovanie súťaže
 • 15:30 Vyhlásenie výsledkov, ocenenie súťažiacich.

Kategórie sú členené podľa jednotlivých ročníkov, pričom všetci žiaci ll. stupňa súťažia v jednej kategórii.

Súťažiaci môžu súťažiť s repertoárom, ktorého minutáž nepresiahne stanovený limit. Podmienkou pre súťažiacich je výber skladieb rôznych charakterov. Hra spamäti je podmienkou.

Minutáž:

 • 1.r. 3-5 min.
 • 2.r. 3-5 min.
 • 3.r. 4-6 min.
 • 4.r. 5-7 min.
 • 1.r./2.č. (5.r.) 6-8 min.
 • 2.r./2.č. (6.r.) do 8 min.
 • 3.r./2.č. (7.r.) do 10. min.
 • 4.r./2.č. (8.r.) do 12. min.

ll. stupeň do 12 min.

Komorná hra:

 • Súťažiaci do 10 rokov
 • Súťažiaci do 12 rokov
 • Súťažiaci do 15 rokov
 • Súťažiaci do 18 rokov

Nevypočítava sa priemer rokov. Minutáž sa nepredpisuje. Hra spamäti nie je podmienkou.

Účastnícky poplatok je 10 € za súťažiaceho a 7 € za pedagóga a pozorovateľa. Prihlášky s dokladom o zaplatení zasielajte na adresu:

Základná umelecká škola

Kollárova 5

96801 Nová Baňa

alebo e-mail: zusnovabana@gmail.com

Prihlášky, ako aj účastnícke poplatky je potrebné zaslať do 1.4.2017