2% dane na naše aktivity

13.02.2017

Milé akordeonistky, akordeonisti,

prostredníctvom našej webstránky a tiež vďaka mailovej komunikácii Vás pravidelne informujeme o našich aktivitách. Naše združenie akordeonistov má za sebou už pár rokov neformálnej existencie a vďaka registrácii na Ministerstve vnútra SR už aj rok existencie ako občianske združenie.

Máme za sebou niekoľko úspešných podujatí, vďaka čomu sa počet našich členov stále rozširuje. V ostatnom čase sme na web akordeonisti.sk dali výzvu pre záujemcov, ktorí by nášmu združeniu vedeli pomôcť aj odborne. Hľadáme ľudí, ktorí by sa chceli stať členmi výkonného tímu prostredníctvom práce na vybavovaní grantov a projektov. Veríme, že ak ste typ človeka, ktorý sa na túto prácu hodí, dáte o sebe vedieť, a pomôžete prácu nášho združenia zlepšovať.

Ako som už písal, naše združenie je zaregistrované na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie iba rok, a teda v tomto roku nám žiaľ nemôžete poukázať 2% zo svojich daní. Proces je trošku zdĺhavý, no v budúcom roku už to bude možné.

V prípade, že sa Vám myšlienka nášho združenia páči, a nemáte komu poukázať svoje 2%, ponúkame alternatívne riešenie. V mesiaci máj plánujeme zorganizovať II. ročník akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl. Toto podujatie bude finančne náročné, a preto, tak ako vlani, aj tento rok spolupracujeme s občianskym združením Ars boni. OZ Ars boni podporuje okrem iných aktivít umeleckú činnosť mladých talentov. V roku 2016 nám pomáhalo organizovať I. ročník akordeónovej súťaže v Sládkovičove. Ponúkame Vám preto možnosť poslať 2% z Vašich daní pre Ars boni, ktoré takto získané peniaze použije na zorganizovanie II. ročníka akordeónovej súťaže v Kremnici. Viac o OZ Ars boni nájdete tu: www.arsboni.sk

Verím, že sa Vám naše alternatívne riešenie bude páčiť, a že nenecháte svoje 2% z dane prepadnúť v prospech štátu.

Tlačivá potrebné na poukázanie dane pre Ars boni sú súčasťou prílohy: